ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-Τσάλτας Γρηγόρης: Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ)

ΜΕΛΗ 

-Ζερεφός Χρήστος: Ακαδημαϊκός

-Μαυράκος Σπυρίδων: Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

-Ντενίση Σοφία: Αναπλ. Καθηγήτρια , Αναπληρώτρια Πρύτανη ΑΣΚΤ

-Παπανικολάου Δημήτριος: Καθηγητής Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)