Παρασκευή  16/6/17. Έναρξη-Χαιρετισμοί- Γενικές Εισηγήσεις

 

6.30μμ  - 7.00μμ :       Έναρξη –Χαιρετισμοί

                     Προεδρείο: Ε. Γράψα

 

7.00μμ - 7.20μμ :        Τσάλτας Γρ.

Αρχιπελαγικό Καθεστώς και Αιγαίο Πέλαγος

7.20μμ – 7.40μμ :       Ζερεφός Χρ.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις Κυκλάδες 

7.40μμ – 8.00μμ :       Παπανικολάου Δ.

Γεωδυναμική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη των Κυκλάδων

8.00μμ – 8.20μμ :       Μαυράκος Σ.

Πλωτές κατασκευές συνδυασμένης εκμετάλλευσης του αιολικού και κυματικούδυναμικού στο Αιγαίο Πέλαγος

8.20μμ – 8.35μμ :       Πολίτης Γ.

Η Διακίνηση της Πληροφορίας ως Μέσο Ανάπτυξης και Πολιτισμού τον 19ο αιώναστα νησιά του Αιγαίο

 

8.35μμ-10:00μμ :            Δεξίωση

 

Σάββατο  17/6/17. Ειδικές εισηγήσεις

 

9.20πμ – 11.00πμ :     Αιγαίο Αρχιπέλαγος: Θεσμικές προσεγγίσεις

                    Προεδρείο: Γ. Τσάλτας

 

9.20πμ – 9.20πμ :       Γούναρης Μ.

Περιοχές στη Μεσόγειο με ειδικό εδαφικό καθεστώς                   

9.20πμ – 9.40πμ :       Ροδοθεάτος Γ.

10 – 12 – 6 ναυτικά μίλια. Πόσο Αναγκαία Είναι η Εναρμόνιση του Εύρους του

Ελληνικού Εναέριου Χώρου με τα Διεθνή Standards

9.40πμ – 10.00πμ:      Λιακάκος Λ.

Νησιωτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της χρήσης ήπιων και εναλλακτικών  

μορφών ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος

10.00πμ – 10.20πμ:    Μπούρτζης Τ.

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις της Νησιωτικότητας και της Βιώσιμης

Ανάπτυξης με εφαρμογές στον Αιγαιακό Χώρο.

10.20πμ – 10.40πμ :  Μπανούσης Δ.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ως διαδικασία ανάλυσης της ανάπτυξης.  

Η περίπτωση του Αιγαίου

 

10.40πμ – 11.00πμ:   Συζήτηση

11.00πμ – 11.30πμ :  Διάλειμμα – καφές

 

               11.30πμ – 1.00μμ :    Αιγαίο Αρχιπέλαγος : Νησιωτικότητα και Βιώσιμες προσεγγίσεις

                    Προεδρείο : Γ. Τσάλτας

 

11.30πμ – 11.45πμ :  Καραμανώφ Μ.

Νησιωτικός μικρόκοσμος : Βάση για την τουριστική ανάπτυξη

11.45πμ – 12.05μμ :   Σαμιώτης Γ.

Ειδικά Θέματα Θεσμών και Πολιτικών για Πρόληψη και Καταστολή από

Ναυτιλιακή Ρύπανση στο Αιγαίο

12.05μμ – 12.15μμ :  Πάλλης Χ.

Τουρισμός – Τοπική ανάπτυξη και Νησιωτικότητα

12.15μμ – 12.30μμ : Φαραντούρης Ν.

Αιγαίο : Σταυροδρόμι δικτύων ενέργειας και μεταφορών

12.30μμ – 12.40μμ : Δημάκας Μ.

Η Τουρκική προβολή στο Αιγαίο με βάση την αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

12.40μμ – 12.50μμ : Πλιάτσικας Χ.

Η προοπτική εφαρμογής της Ευρωπαϊκής πολιτικής αλιείας στον Αιγαιακό χώρο

 

12.50μμ 1.00μμ :   Συζήτηση

1.00μμ – 2.00μμ :     Διάλειμμα – Μεσημεριανό φαγητό

 

2.00μμ – 4.00μμ :     Ειδικά θέματα Σύρου και νησιών Αιγαίου

                                  Προεδρείο :   Ε. Γράψα

 

2.00μμ – 2.15μμ :     Στεφάνου Ι.

                                  Σύρος : Η αιώνια Πολιτιστική Εστία του Αιγαίου

2.15μμ – 2.30μμ :     Τριγάζης Π

                                  Η Σύρος ως λίκνο του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης

2.30μμ – 2.45μμ :     Μαλλιώρη Μ.

                                  Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

2.45μμ – 3.00μμ :     Πατσούρης Ε.

                                  Η Έρευνα του DNA και η Σύγχρονη Κοινωνία.

3.00μμ – 3.15μμ :     Λειβαδάρας N.,

                                  Χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων στην περιοχή των Κυκλάδων

3.15μμ – 3.30μμ :     Μητάκου Σ.

                                  Η μεσογειακή διατροφή ως πηγή βιοδραστικών μορίων

3.30μμ – 3.45μμ :     Λιγνός Ε.  

                                  Λαογραφικά Κυκλάδων

 

3.45μμ 4.00μμ :     Συζήτηση

4.00μμ – 4.30μμ :     Διάλειμμα – καφές

 

4.30μμ – 8.30μμ :    Γεωλογία – Ηφαιστειολογία - Φυσικές καταστροφές

                                 Προεδρείο : Δ. Παπανικολάου

 

4.30μμ - 4.45μμ :     Nomikou P. et al.

                                  Pyroclastic flows caused devastating Bronze age tsunamis at Santorini volcano

 4.45μμ – 5.00μμ :    Mertzimekis Th. et al.

                                  Detailed study of radioactivity in sediment cores from Milos hydrothermal vent field

 5.00μμ – 5.15μμ :    Moulas, E. et al.

                                 On the significance of pressurised Quartz inclusions in garnet (with reference to Syros)

 5.15μμ – 5.30μμ :   Raess et al.

                     The mechanics of fluid expulsion in subduction zone environments 

 5.30μμ – 5.45μμ :   Papoulia, I & Makris, J.

                    Crustal Deformation of the Cyclades, central Aegean Sea: Thrusting and

                                Exhumation – An active seismic experiment using ocean bottom seismographs

 

5.45μμ – 6.00μμ :   Συζήτηση  

6.00μμ – 6.30μμ :   Διάλειμμα – καφές

 

6.30μμ – 6.45μμ :   Papanikolaou I.

                               Natural Hazards and Catastrophe Risk modeling

6.45μμ – 7.00μμ :  Bollanos S. et al.

                               Rheticus: Monitoring from Space Geological Transformations of Earth Surface and Water

                                Quality in Coastal Areas   

7.00μμ – 7.15μμ :  Sakellariou D. et al.

                               Tectonic movements and sea level changes as key parameters for the reconstruction of the

                               submerged pre-historic landscapes of the Aegean  

7.15μμ – 7.30μμ :  Χαλδέζος Γ.

                               Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα – Παρόν και μέλλον

 

7.30μμ – 8.00μμ :   Συζήτηση

 

Posters

  • Lekkas, E. et al.: Environmental disaster and crisis management strategies: Interdisciplinarity and  synergy in post-graduate studies
  • Christopoulou et al.: Sub-basins of the Mediterranean and Black Sea marine system : An hydrographic and environmental approach
  • Garantzioti, Κ. et al.: Understanding Kolumbo and Nisyros volcanic fields via CTD measurements
  • Γώγου, Μ. κ.αλ.: Προεπισκόπιση Κινδύνου Τσουνάμι στη παράκτια ζώνη του Νοτίου Αιγαίου
  • Meli Ch. et al.: An investigation of the occurence of Flooding in Greece
  • Perros I. et al:: The Social Consequences of the Eruptions of the Volcanic Complex of Santorini. First Findings
  • Kilias S. et al. : Critical new insights into strategic metal resource potential and environmental significance of modern sea floor massive sulfides at Kolumbo                                       

 

Κυριακή 18/6/17 .  Εκδρομή στη Σύρο (Γεωλογία – Φυσική Γεωγραφία)

                                Συντονιστής : Δ. Παπανικολάου

 

Αναχώρηση από την Ερμούπολη στις 9πμ. και επιστροφή περίπου στις 1.30μμ.                    

Η διαδρομή περιλαμβάνει αρχικά ένα νότιο κύκλο από Βάρη – Ποσειδωνία – Φοίνικα – Γαλησσά,

με συνέχεια στα δυτικά στο Κίνι και τέλος βόρεια έως τον Σύριγγα και τον Κάμπο.